Program lojalnościowy

 

Regulamin programu lojalnościowego "Suplementuj z korzyściami"

Postanowienia ogólne:
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w programie lojalnościowym "Suplementuj z korzyściami" prowadzonym przez firmę Bodyhouse (dalej nazywaną "Organizatorem").
1.2. Program lojalnościowy jest skierowany do klientów, którzy dokonują zakupów suplementów w sklepie Bodyhouse.pl (dalej nazywanym "Sklepem").
1.3. Udział w programie lojalnościowym jest dobrowolny i bezpłatny.
1.4. Uczestnictwo w programie lojalnościowym oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Warunki uczestnictwa:
2.1. Aby wziąć udział w programie lojalnościowym, klient musi zarejestrować się na stronie internetowej Sklepu
2.2. Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla osób pełnoletnich.
2.3. Udział w programie lojalnościowym możliwy jest wyłącznie dla klientów, którzy dokonują zakupów suplementów w Sklepie.
2.4. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych podczas rejestracji.

Zasady zdobywania punktów lojalnościowych:
3.1. Klient otrzymuje punkty lojalnościowe za każdy zakup suplementów w Sklepie oraz wystawienie opinii o produkcie, a także opinii o Sklepie na wizytówce sklepu Google
3.2 Punkt za wystawienie opinii o sklepie w wizytówce Google naliczane są manualnie. W tym celu klient proszony jest o kontakt mailowy na adres sklep@bodyhouse.pl lub zawarcie numeru zamówienia w treści opinii.
3.3 Ilość punktów przydzielonych przez Organizatora za wystawienie opinii produktu oraz opinii na wizytówce Sklepu w Google widnieje z zakładce “Program lojalnościowy” na stronie Sklepu.
3.4. Liczba punktów przyznawanych za zakup jest uzależniona od wartości zamówienia i zostaje określona przez Organizatora.
3.5. Punkty lojalnościowe zostaną przypisane do konta klienta po zaksięgowaniu płatności za zamówienie.
3.6. Punktacja lojalnościowa może być zmieniona przez Organizatora z zastrzeżeniem wcześniejszego poinformowania klientów o takie                                                                                                     3.7. W sytuacji, kiedy zamówienie zostanie zwrócone lub nie zostanie ono odebrane, Organizator ma prawo do odjęcia przydzielonych za zamówienie punktów.

Wykorzystanie punktów lojalnościowych:
4.1. Klient może wymienić zdobyte punkty lojalnościowe na nagrody lub korzyści, które zostaną określone przez Organizatora.
4.2. Lista dostępnych nagród i korzyści, jak również wymagana liczba punktów do ich uzyskania, będzie regularnie aktualizowana i dostępna na stronie internetowej Sklepu
4.3. Punktów lojalnościowych nie można zamieniać na gotówkę ani przekazywać innym osobom.
4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany listy nagród i korzyści dostępnych w programie lojalnościowym.

Ochrona danych osobowych:
5.1. Dane osobowe klientów gromadzone w ramach programu lojalnościowego będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności Organizatora.
5.2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym.

Postanowienia końcowe:
6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Klient zostanie poinformowany o wszelkich istotnych zmianach.
6.2. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Organizator ma prawo do wykluczenia uczestnika z programu lojalnościowego.
6.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące na terytorium Polski.                                                                                                           6.4. Niniejszy regulamin obowiązuje od daty opublikowania i jest dostępny dla klientów na stronie internetowej Sklepu.

pixel