2024-03-19

Zrób zamówienie w dniach 19.03-21.03 i otrzymaj dodatkowy gratis!

Regulamin promocji "Zrób zamówienie w dniach 19.03-21.03 i otrzymaj dodatkowy gratis!"

 1. Organizatorem promocji jest Bodyhouse Sp.z.o.o (dalej zwany Organizatorem).
 2. Promocja obowiązuje w okresie od 19 marca 2024 roku do 21 marca 2024 roku (dalej zwany Okresem Promocyjnym).
 3. Aby skorzystać z promocji, uczestnik musi złożyć zamówienie na produkty/usługi oferowane przez Organizatora w ciągu Okresu Promocyjnego.
 4. Zamówienie musi zostać złożone w sposób określony przez Organizatora, zgodnie z jego obowiązującymi procedurami.
 5. Zamówienie musi zostać opłacone w całości lub zgodnie z warunkami płatności ustalonymi przez Organizatora.
 6. Każde zamówienie złożone w ciągu Okresu Promocyjnego będzie uprawniało uczestnika do otrzymania dodatkowego gratisu.
 7. Rodzaj dodatkowego gratisu oraz jego warunki będą określone przez Organizatora i ogłoszone w ramach promocji.
 8. Gratisowy produkt zostanie dodany losowo do każdego zamówienia spełniającego warunki promocji.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji oraz do jej anulowania bez wcześniejszego powiadomienia.
 10. Promocja nie jest łączna z innymi promocjami lub rabatami oferowanymi przez Organizatora, chyba że zostało to wyraźnie określone.
 11. Decyzje Organizatora w sprawach związanych z promocją są ostateczne i nie podlegają dyskusji.
 12. Uczestnictwo w promocji oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 13. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz w jego siedzibie.
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
pixel